Ενημερωτική εκδήλωση
/
Ενημερωτική εκδήλωση

Η εκδήλωση γίνεται στα πλαίσια της ολοκλήρωσης του προγράμματος " Ταυτοποίηση και ανάδειξη των χαρακτηριστικών του μελιού ‘καλοκοιμηθιάς’ (Ballota pseudodictamnus) που παράγεται στην Π.Ε.Χανίων " (2022-2024). Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης και υλοποιείται από κοινού μεταξύ του Εργαστηρίου Μελισσοκομίας του Τμήματος Γεωπονίας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και του Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας του Τμήματος Ποιότητας Τροφίμων και Χημείας Φυσικών Προϊόντων του ΜΑΙΧ, με τη συνεργασία του Μελισσοκομικού Συλλόγου Χανίων ‘’Η Μέλισσα”

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της εκδήλωσης (PDF).