Για τυχών προβλήματα, ερωτήσεις ή προτάσεις πάνω στην ιστοσελίδα MeliNet, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον διαχειριστή της ιστοσελίδας στο email webmaster@melinet.gr .